Szkoła Dyplomacji Kulturalnej

O SZKOLE

Innowacją wszystkich edycji Międzynarodowej Dwujęzycznej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej realizowanych we współpracy MAN i SLAVOS jest ich międzynarodowy, polsko-ukraiński charakter oraz dwujęzyczność.

I EDYCJA

Jednym z założeń projektu było zapoznanie się polskiej i ukraińskiej młodzieży z kulturą obu krajów oraz kształtowanie świadomości kulturalnej jako instrumentu wzajemnej komunikacji i porozumienia.

II EDYCJA

Celem drugiej edycji szkoły było kształtowanie umiejętności tworzenia dwustronnych polsko-ukraińskich projektów, zorientowanych na przełamywanie stereotypów oraz pogłębienie wiedzy o naszych narodach.

III EDYCJA

Głównym zadaniem odbywającej się w Kijowie trzeciej edycji projektu było stworzenie w grupach międzynarodowych czterech reklam społecznych promujących dialog i współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy.
Projekty teatralne

O PROJEKTACH TEATRALNYCH

Cechą rozpoznawczą inicjowanych i koordynowanych przez nas projektów scenicznych jest dwujęzyczność. Scena jest idealnym miejscem do realizacji zadań wykorzystujących pokrewieństwo języków słowiańskich.

DWUDZIESTY

Widowisko teatralne współtworzone przez ukraińską, krymskotatarską i polską młodzież jest sceniczną próbą samookreślenia się młodej generacji popularnie dziś nazywanej „Pokoleniem Z” w odniesieniu do poprzednich pokoleń.

WODOGRAJ

Przedsięwzięcie miało na celu popularyzację twórczości Wołodymyra Iwasiuka w Polsce, dlatego też piosenki ukraińskiego artysty zostały przetłumaczone na język polski i wykonywane były w dwóch językach.

PLANETA CZYSTEJ MIŁOŚCI

Spektakl o tematyce ekologicznej był próbą odpowiedzi na globalne wyzwania związane z zanieczyszczeniem środowiska, poprzez zastosowanie uniwersalnych narzędzi, takich jak kultura, teatr i taniec.

DĄB

Przesłaniem polsko-ukraińskiego projektu było poszukiwanie wspólnych mianowników w powojennej historii obu narodów. „Dąb” jest dobrym przykładem przeciwdziałania mowie nienawiści za pomocą środków kultury.

DOM NA GRANICY

Głównym założeniem projektu teatralnego, dotykającego tematyki podziałów i wytyczania granic, było poszukiwanie płaszczyzny dialogu między Polakami i Ukraińcami w oparciu o ich związki językowe i kulturowe.
Projekty filmowe

O PROJEKTACH FILMOWYCH

Realizowane przez nas projekty filmowe wskazują na szeroki zakres działań: od przekładów poprzez organizację warsztatów aż po realizację filmów. Odrębną część stanowią nasze działania na kanale YouTube.

WARSZTATY FILMOWE

Celem polsko-ukraińskich warsztatów jest przygotowanie w kilkuosobowych grupach międzynarodowych filmu krótkometrażowego bądź też kilku krótszych filmów o tematyce określonej przez uczestników projektu.

NA PRZYPALE

Vlog jest pierwszym naszym cyklicznym działaniem na kanale YouTube i ma na celu popularyzację komunikacji między bliskimi kulturowo narodami słowiańskimi (Ukraińcami i Polakami) w ich językach ojczystych.

ANIMACJA

Założeniem projektu było przygotowanie przez młodzież od podstaw krótkich wizytówek animowanych wykonanych w technice animacji poklatkowej z wykorzystaniem dowolnego materiału, np. plasteliny, papieru.

BYDGOSKA BAJKA

Bydgoska Bajka to projekt angażujący międzynarodową społeczność miasta Bydgoszczy, głównie narodowości ukraińskiej, mołdawskiej i polskiej. Film powstaje od podstaw, od idei po samą realizację nagrania.

ENCYKLOPEDIA MAJDANU

Przekład cyklu filmów Serhija Łysenki, których bohaterami są aktywiści praw człowieka, wolontariusze, lekarze wojskowi, dziennikarze, blogerzy i zwykli ludzie, zmieniający rzeczywistość dzisiejszej Ukrainy.