Projekty teatralne

Wszystkie wymienione niżej projekty teatralne otrzymały dofinansowanie z Narodowego Centraum Kultury w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży oraz z Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy.

Więcej o projektach teatralnych koordynowanych i realizowanych we współpracy z ukraińskimi i polskimi partnerami w reportażu radiowym Polskiego Radia dla Zagranicy (język ukraiński):