4 października 2013 roku w Bydgoszczy z inicjatywy filologa-slawisty, Rafała Marcinkowskiego powstaje firma Slavos – Centrum Języków Słowiańskich. Poza działalnością szkoleniową i translatorską, celem Centrum jest inicjowanie przedsięwzięć międzynarodowych z zakresu kultury i edukacji, w tym popularyzacja pluralistycznych i innowacyjnych narzędzi komunikacji międzykulturowej między użytkownikami pokrewnych języków słowiańskich (interkomprehensja). Kierunek ten konsekwentnie kontynuowana jest do dnia dzisiejszego, głównie w ramach realizowanych w Bydgoszczy dwujęzycznych polsko-ukraińskich projektów kulturalnych i edukacyjnych z udziałem młodzieży.

2014

Założyciel Slavos – Centrum Języków Słowiańskich uczestniczy w charakterze obserwatora międzynarodowego w dwóch ważnych dla Ukrainy wyborczych misjach obserwacyjnych z ramienia OBWE/ODIHR koordynowanych w Polsce przez Fundację Solidarności Międzynarodowej (FSM): w wyborach prezydenckich i parlamentarnych na Ukrainie. W październiku tego samego roku natomiast jest jednym ze współzałożycieli stowarzyszenia Klub Przyjaciół Ukrainy (KPU). Podczas pierwszego Walnego Zebrania członków zostaje wybrany wiceprezesem Klubu. Siedzibą nowopowstałego stowarzyszenia jest lokal na bydgoskiej 

Starówce użytkowany przez Slavos – Centrum Języków Słowiańskich. Poza użyczeniem lokalu na prowadzenie działalności Organizacji, wiceprezes KPU realizuje politykę wizerunkową Klubu, opracowując stronę internetową oraz administrując dwa profile społecznościowe stowarzyszenia na portalu Facebook, przede wszystkim jednak inicjuje działania, pozyskując większość środków na realizację polsko-ukraińskich projektów podczas kilkuletniej działalności Klubu Przyjaciół Ukrainy.

Międzynarodowa misja
obserwacyjna wyborów
parlamentarnych na Ukrainie, z
ramienia OBWE/ODIHR,
Zaporoże, październik 2014 r.

Siedziba Klubu Przyjaciół Ukrainy oraz Slavos – Centrum Języków Słowiańskich, przy ul. Długiej 1 w Bydgoszczy.

Urząd Miasta Bydgoszczy: spotkanie
uczestników i organizatorów projektu
teatralnego pt. „Dom na Granicy” z
wiceprezydentem Miasta, Mirosławem
Kozłowiczem.

2015 - 2017

Slavos – Centrum Języków Słowiańskich jest partnerem dwóch projektów teatralnych realizowanych przez stowarzyszenie Klub Przyjaciół Ukrainy. Jako wiceprezes Stowarzyszenia, Rafał Marcinkowski rozwija współpracę partnerską między Czerkasami a Bydgoszczą. Jest pomysłodawcą, inicjatorem oraz koordynatorem dwóch dwujęzycznych polsko-ukraińskich projektów teatralnych pt. „Dom na granicy” oraz „Dąb” z udziałem młodzieży z obu zaprzyjaźnionych miast. Realizowane w latach 2015-2017 w Bydgoszczy oraz w kilku ukraińskich miastach (Lwów, Kijów, Czerkasy, Kropiwnicki) przedsięwzięcia teatralne są współfinansowane przez Slavos – Centrum Języków Słowiańskich w ramach pokrycia wkładu własnego.  Zasadnicza część środków na realizację obu projektów pochodzi z Narodowego Centrum Kultury (NCK) w ramach X oraz XI edycji Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży (PUWM) Urzędu Miasta Bydgoszczy (UMB) w ramach Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy. Realizację zagraniczną wspiera również Instytut Polski (IP) w Kijowie oraz ukraińscy partnerzy: Pierwsze Miejskie Gimnazjum (PMG) w Czerkasach oraz Mała Akademia Nauk Ukrainy (MAN).

Kady z reportażu projektu pt. „Dom na granicy:, zdjęcia Ewa Piątek

Zdjęcia ze spektaklu „Dąb” oraz ze spotkania organizatorów i uczestników projektu w sali konferencyjnej UMB z wiceprezydentem Bydgoszczy, Mirosławem Kozłowiczem, fot. Robert Sawicki

W czerwcu 2016 roku z inicjatywy Slavos – Centrum Języków Słowiańskich do Grodu nad Brdą zawitali dziennikarze z miasta partnerskiego, Czerkas Oleksij Chutornyj i Ihor Puntusktórzy przygotowali dla TV Hromadske Czerkasy kilka reportaży o Bydgoszczy (dwa z nich załączamy poniżej). Pobyt czerkaskich dziennikarzy w Grodzie nad Brdą wsparł Urząd Miasta Bydgoszczy.

Latem 2016 roku Rafał Marcinkowski na zaproszenie metodyka Małej Akademii Nauk Ukrainy – dr Julii Krawczenko bierze udział w Szkole Dyplomacji Kulturalnej realizowanej w Kijowie w ośrodku MAN w Puszczy Wodycii. W projekcie tym uczestniczy młodzież ukraińska z różnych regionów kraju. Wówczas też powstaje pomysł realizacji w Bydgoszczy i Kijowie Szkół Dyplomacji Kulturalnej w konwencji międzynarodowej i dwujęzycznej (polsko- ukraińskiej) z udziałem młodzieży z obu krajów słowiańskich.

Szkoła Dyplomacji Kulturalnej w Kijowie. Na pierwszej fotografii konferencja prasowa, dotycząca Szkoły Dyplomacji
Kulturalnej oraz dwujęzycznych polsko-ukraińskich projektów teatralnych, wpisujących się w ideę dyplomacji kulturalnej.

W czerwcu 2017 roku Rafał Marcinkowski inicjuje i koordynuje przyjazd przedstawiciela mniejszości krymskotatarskiej na Ukrainie, działacza społecznego, inicjatora i jednego z założycieli Organizacji pozarządowej Krym SOS, Alima Alijewa oraz założyciela Komitetu Solidarności Tatarów Krymskich w Polsce Nedima Useinowa. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z ukraińską organizacją studencką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego –
Bractwo UKW Tryzub. 

Podczas pobytu w Bydgoszczy działacze krymskotatarscy spotykają się z panią wiceprezydent Bydgoszczy, Iwoną Waszkiewicz oraz prorektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ds. Rozwoju i Współpracy, profesorem UKW dr hab. Inż. Markiem Macko.

Zdjęcia ze spotkań działaczy krymskotatarskich z wiceprezydent Bydgoszczy – Iwoną Waszkiewicz, prorektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ds. Rozwoju i Współpracy – prof. UKW dr hab. Inż. Markiem Macko a także ze studentami z organizacji studenckiej Bractwo UKW „Tryzub”

W Bibliotece Uniwersyteckiej UKW natomiast goście spotykają się z mieszkańcami miasta i Ukraińcami mieszkającymi Bydgoszczy. Podobne spotkanie odbywa się w Ukraińskim Domu w Warszawie. Podczas obu spotkań prezentowany jest film dokumentalny Serhija Łysenki pt. „Krym SOS”, w którym jednym z bohaterów jest gość z Ukrainy – Alim Alijew. W roku 2017 Slavos – Centrum Języków Słowiańskich inicjuje oraz realizuje w ramach wolontariatu we współpracy ze studentami z Bractwa UKW Tryzub projekt translatorski, tłumacząc na język polski cykl dziesięciu filmów dokumentalnych pt. „Encyklopedia Majdanu” w reżyserii Serhija Łysenki oraz inicjując udział reżysera w odbywającej się w Warszawie II edycji Festiwalu Kina Ukraińskiego: Ukraina! Festiwal Filmowy. Pokaz filmów z udziałem reżysera odbywa się również w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w Centrum Ukraińskiej Kultury i Rozwoju (CUKR) we Wrocławiu.

Fotografie ze spotkania reżysera „Encyklopedii Majdanu” Serhija Łysenki podczas II edycji festiwalu: Ukraina! Festiwal Filmowy (fot. Karol Jakubowski) oraz w CUKR we Wrocławiu i Bibliotece Uniwersyteckiej UKW podczas Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej.

W tym samym czasie, tj. na jesieni 2017 roku wraz z ukraińskim Partnerem – Małą Akademią Nauk Ukrainy w osobie metodyka MAN – dr Julii Krawczenko, realizowana jest Pierwsza Edycja Międzynarodowej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej dofinansowana z Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach Konkursu Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy. W projekcie bierze udział młodzież ze wschodnich i centralnych regionów Ukrainy, w tym również z Czerkas – miasta partnerskiego Bydgoszczy. Stronę polską reprezentują natomiast uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy.

Kadry z reportażu projektu „Międzynarodowa Dwujęzyczna Polsko-Ukraińska Szkoła Dyplomacji Kulturalnej”, zdjęcia Veronika Zueva

Spotkania uczestników i organizatorów Szkoły z prorektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ds. Rozwoju i Współpracy – prof. UKW dr hab. Inż. Markiem Macko oraz z wiceprezydentem Bydgoszczy, Mirosławem Kozłowiczem.

2018

Na początku roku 2018 Slavos – Centrum Języków Słowiańskich jest jednym ze współorganizatorów polsko-ukraińskiego koncertu kolęd „Hej, w Dzień Narodzenia”, w którym wraz z bydgoskim Zespołem Pieśni i Tańca PŁOMIENIE występują goście z Ukrainy zespół wokalny EKTENIA z Iwano-Frankowskiej Diecezji Kościoła Grekokatolickiego. Główny koncert odbył się 6 stycznia w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Występ Ektenii w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy (fot. Dariusz Gackowski); fotka z występu w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG; zdjęcia ze spotkanie członkiń zespołu EKTENIA, organizatorów przyjazdu ukraińskiego zespołu oraz przedstawicieli bydgoskiego Zespołu Pieśni i Tańca PŁOMIENIE z wiceprezydentem Bydgoszczy, Mirosławem Kozłowiczem ( fot. Robert Sawicki)

Podczas pobytu w Grodzie nad Brdą goście z Ukrainy występują między innymi w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy i w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Pobyt w Bydgoszczy ukraińskiego zespołu wokalnego EKTENIA zakończył koncert świąteczny w Sali Koncertowej Copernicanum UKW.koncercie tym wraz z naszymi gośćmi z Ukrainy wystąpił bydgoski Zespół Pieśni i Tańca PŁOMIENIE. 

W czerwcu 2018 roku wraz z ukraińskim partnerem, Małą Akademią Nauk Ukrainy, Slavos – Centrum Języków Słowiańskich realizuje kursy języka polskiego z wykorzystaniem elementów interkomprehensji. W kształtowaniu u młodzieży ukraińskiej nawyków opanowania Polszczyzny na poziomie receptywnym pomaga codzienna komunikacja z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. w Powidzu. Po porannym bloku zajęć młodzi Ukraińcy komunikują się ze swoimi rówieśnikami z Polski w językach ojczystych, wspólnie zwiedzają Powidz i okolice, biorą udział w codziennych atrakcjach, konkursach i spotkaniach.

Zdjęcie z dnia sportu na boisku ZSP w Powidzu; niezapomniana wieczorna przejażdzka bryczką po ziemii powidzkiej oraz spotkanie z wójtem Gminy Powidz, Jakubem Gwitem

W 2018 roku Slavos – Centrum Języków Słowiańskich otrzymuje środki z Urzędu Miasta Bydgoszczy na realizację dwóch kolejnych edycji Międzynarodowej Dwujęzycznej Polsko- Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej realizowanej w partnerstwie z Małą Akademią Nauk Ukrainy. Zgodnie z założeniem jedna z edycji realizowana ma być w Polsce, druga na Ukrainie.

Dofinansowanie w ramach Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy otrzymuje również projekt sceniczny o tematyce ekologicznej pt. „Planeta Czystej Miłości”udziałem osób niesłyszących i słabosłyszących z Obwodu Żytomierskiego.

Powyższe projekty, realizowane w kraju, uzyskują również wsparcie Narodowego Centrum Kultury w ramach XIII edycji Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży. Współorganizatorem i polskim partnerem obu projektów jest bydgoska Fundacja Czarny Karzeł.

II edycja Międzynarodowej Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej: zdjęcia ze spotkań i warsztatów prowadzonych przez Krzysztofa Kozłowskiego (Dziedzictwo Rzeczpospolitej okresu XVII wieku), Daniela Smolę (prezentacja yidaki – tradycyjnego instrumentu dętego używanego przez Aborygenów), Roberta Poryzińskiego (warsztaty z tworzenia lalek), Marcina Roszczyniałę i Karolinę Rosińską (warsztaty filmowe), fot. Karolina Rosińska

Spotkanie z bydgoskim artystą Grzegorzem Pleszyńskim oraz zorganizowana w plenerze wystawa fotografii pt. „To o czym trudno się mówi” przygotowana przez Hałynę Kopyłową, fot. Karolina Rosińska; spotkanie uczestników i organizatorów II edycji Międzynarodowej Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej z panią wiceprezydent Bydgoszczy, Iwoną Waszkiewicz

Na początku września realizowany jest pierwszy z projektów dotowanych z Narodowego Centrum Kultury i Urzędu Miasta Bydgoszczy: II edycja Międzynarodowej Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej. Poza licznymi spotkaniami i warsztatami podobnie jak w pierwszej edycji, głównym założeniem przedsięwzięcia jest kształtowanie umiejętności pisania międzynarodowych projektów o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

Ze strony ukraińskiej w projekcie bierze udział młodzież, która ucierpiała w wyniku wydarzeń na Ukrainie po 2013 roku (dzieci i rodzeństwo Bohaterów „Niebiańskiej Sotni” tj. osób które zginęły podczas protestów na Majdanie Niezależności w lutym 2014 roku, dzieci żołnierzy poległych oraz walczących na wschodzie Ukrainy, przesiedleńcy wewnętrzni). Niezwykle ważny był udział w przedsięwzięciu młodych reprezentantów narodu krymskotatarskiego, w praktyce więc w projekcie brali udział przedstawiciele trzech narodowości. Stronę polską reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy.

W październiku z kolei, ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy i Małej Akademii Nauk Ukrainy realizowany jest w Kijowie projekt pt. „Łączy nas Współczesność”, będący de facto trzecią edycją Międzynarodowej Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej. Ze strony polskiej w projekcie biorą udział uczestnicy dwóch pierwszych edycji, tj. uczniowie wymienionych wyżej szkół, ze strony ukraińskiej natomiast uczestniczy młodzież z różnych regionów Ukrainy.

Zdjęcia z warsztatów filmowych z tworzenia reklamy społecznej prowadzone przez ukraińskiego reżysera Serhija Łysenkę

Polscy i ukraińscy uczestnicy projektu podczas wspólnych codziennych zabaw w ośrodku Małej Akademii Nauk Ukrainy w Puszczy Wodicii; młodzi bydgoszczanie na Majdanie Niezależności w Kijowie.

Warsztaty z ornamentyki krymskotatarskiej prowadzone przez Esmę Adżijewą, Lenurę Khalilovą oraz uczestniczkę drugiej edycji projektu, Emine Adżijewą,; Prowadząca Międzxynartodową Szkołę Dyplomacji Kulturalnej, dr Julia
Kravchenko – metodyk Małej Akademii Nauk Ukrainy z uczestnikami projektu przebranymi w krymskotarskie stroje narodowe.

Założeniem III edycji Międzynarodowej Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej, realizowanej w stolicy Ukrainy, jest przygotowanie przez jej uczestników reklamy społecznej. Podczas warsztatów prowadzonych przez ukraińskiego reżysera, Serhija Łysenkę, młodzi Polacy i Ukraińcy, w czterech grupach międzynarodowych, opracowują od podstaw miniatury filmowe o różnym charakterze i podejmujące różną tematykę społeczną.

Od razu po przyjeździe z Kijowa, na przełomie października i listopada w Kujawsko- Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej (KPCEE) w bydgoskim Myślęcinku realizowany jest projekt teatralny o tematyce ekologicznej pt. „Planeta Czystej Miłości”. Projekt organizowany jest w partnerstwie z Fundacją Czarny Karzeł oraz ukraińskim partnerem – Obwodową Żytomierską Organizacją Ukraińskiego Towarzystwa Osób Niesłyszących.

Widowisko sceniczne z udziałem osób z wadami słuchu jest swoistą interpretacją dramatu Williama Szekspira pt. „Romeo i Julia” według oryginalnej koncepcji ukraińskiego reżysera Mychajła Tkaczuka na co dzień pracującego z młodzieżą niesłyszącą. Spektakl podejmuje wątki ekologiczne a realizacja projektu w Bydgoszczy wzbogacona została o elementy związane z katastrofą ekologiczną w Czarnobylu.

Zdjęcia ze spektaklu „Planeta Czystej Miłości” w sali kolumnowej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy

Fotki z dwóch spektakli przedpremierowych, które odbyły się w III LO im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy; na pierwszej fotografii Mychajło Tkaczuk – reżyser spektaklu „Planeta Czystej Miłości”; z uwagi na ekologiczny charakter przedsięwzięcia uczestnicy projektu zwiedzili spalarnię, znajdującą się na terenie bydgoskiej spółki miejskiej ProNatura.

W projekcie wzięła udział młodzież ze stolic regionów partnerskich: Żytomierza (Obwód Żytomierski) i Bydgoszczy (Województwo Kujawsko-Pomorskie). W finale przedsięwzięcia odbyły się trzy spektakle, w tym dwa przedpremierowe, w III LO im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy oraz premiera spektaklu „Planeta Czystej Miłości”, która miała miejsce w Sali kolumnowej nowopowstałego Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Działania międzynarodowe o charakterze społecznym, inicjowane i koordynowane przez Slavos – Centrum Języków Słowiańskich w latach 2015 – 2018 oraz trudności i ograniczenia natury formalnej stworzyły potrzebę utworzenia podmiotu NGO, który kontynuowałby te działania oraz nawiązywałby do dotychczasowej działalności Centrum. W tym celu 28 grudnia 2018 roku powstaje stowarzyszenie zwykłe Slavos – Słowiańska Pracownia Kultury i Dialogu zarejestrowane pod nr 89 w Rejestrze Stowarzyszeń Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

W skład organizacji oprócz inicjatora i przedstawiciela, Rafała Marcinkowskiego wchodzą: profesor Akademii im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wlkp., dr hab. Marcin Wasilewski – członek Zarządu Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego i członek Prezydium CEUPES (Central European Philosophy of Education Society) z siedzibą w Pradze oraz Krzysztof Kozłowski – nauczyciel historii, pasjonat rekonstrukcji historycznych a zarazem prezes stowarzyszenia Sarmackie Dziedzictwo, aktywnie zaangażowany podczas realizacji wszystkich realizowanych dotychczas edycji Międzynarodowej Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej

2019

W roku 2019 Stowarzyszenie realizuje kolejne dwujęzyczne polsko-ukraińskie przedsięwzięcie – projekt teatralny pt. „Wodograj”. Inicjatywa realizowana jest ze środków NCK w ramach XIV edycji Polsko- Ukraińskiej Wymiany Młodzieży oraz środków UMB w ramach Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy. 

Celem projektu jest przygotowanie widowiska muzycznego z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin oraz trzydziestej rocznicy tragicznej śmierci Wołodymyra Iwasiuka. Teksty autorskich piosenek ukraińskiego artysty tłumaczone są na język polski. Projekt „Wodograj” realizowany był w partnerstwie z czerkaskim młodzieżowym Zespołem Wokalnym CARAMEL kierowanym przez panią Swietłanę Semiletkinę, która czuwała nad stroną muzyczną spektaklu. W projekcie wzięli udział młodzi mieszkańcy miast Partnerskich Bydgoszczy i Czerkas. Poziom artystyczny widowiska podniósł udział w przedsięwzięciu aktorów Czerkaskiego Obwodowego Akademickiego Teatru im. T. H. Szewczenki w Czerkasach: pani Anżeliny Iwanowej oraz reżysera widowiska „Wodograj”, Mychajła Kondratskiego.

Zdjęcia z realizacji projektu w Wybrzeżu koło Dubiecka, w Bieszczadach oraz spektaklu premierowego w Centrum Kulturalnym w Przemyślu, fot. Karolina Rosińska

Wybrzeże koło Dubiecka: uczestnicy projektu podczas relaksu, fot. Paulina Horyna

Spotkanie w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy z wiceprezydentem Bydgoszczy, Michałem Sztyblem, fot. Robert Sawicki

Projekt „Wodograj” realizowany był w dwóch województwach: Podkarpackim (Wybrzeże koło Dubiecka oraz w Rajskiem, w Bieszczadach) a także w Kujawsko-Pomorskim (Bydgoszcz). Spektakl przedpremierowy odbył się w Centrum Kulturalnym w Przemyślu natomiast na kultowej scenie.

Narodnego Domu w Przemyślu, należącego do Związku Ukraińców w Polsce odbył się koncert piosenek Wołodymyra Iwasiuka. Premiera spektaklu natomiast miała miejsce w Kinoteatrze Adria w Bydgoszczy, natomiast w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbywa się koncert piosenek Wołodymyra Iwasiuka. Projekt „Wodograj” otrzymał wyróżnienie w konkursie „Przechodzący przez rzekę” na najlepszą bydgoską inicjatywę partnerską roku 2019. Pod koniec roku Stowarzyszenie Slavos – Słowiańska Pracownia Kultury i Dialogu rozpoczyna działania w kierunku integracji środowiska lokalnego miasta Bydgoszczy. Planowane są działania o charakterze kulturalnym, powstaje też koncepcja stworzenia dwujęzycznego polsko-ukraińskiego portalu, którego założeniem jest wsparcie informacyjne dla Ukraińców mieszkających w Bydgoszczy, promocja turystyczna Grodu nad Brdą oraz przybliżenie Polakom kultury i języka ukraińskiego. Portal ma wpisywać się w dotychczasowe działania stowarzyszenia o charakterze dwujęzycznym

2020

W lutym Slavos – Słowiańska Pracownia Kultury i Dialogu otrzymała wsparcie Urzędu Miasta Bydgoszczy na realizację dwóch projektów polsko-ukraińskich: Bydgoska Bajka – angażującego bydgoszczan narodowości polskiej, ukraińskiej i mołdawskiej oraz projekt Animacja-Анімація, którego celem jest stworzenie filmu w technice animacji poklatkowej. 

Ponadto w ramach XV edycji Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży (PUWM) wsparcie z Narodowego Centrum Kultury otrzymuje kolejny dwujęzyczny polsko-ukraiński projekt sceniczny pt. „Dwudziesty”. Jest to wielopłaszczyznowy, historiozoficzny, interdyscyplinarny projekt o pokoleniu Polaków i Ukraińców wchodzących obecnie w dorosłość. Dofinansowana w ramach PUWM zostaje również projekt filmowy pt. „Animacja”, którego wnioskodawcą byli nasi Partnerzy z Kujawsko – Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Plakaty promocyjne projektów: „Bydgoska Bajka” (projekt Karolina Rosińska), „Animacja” i „Dwudziesty” (R. Marcinkowski)

Realizację obu projektów w formie bezpośredniego spotkania młodzieży polskiej i ukraińskiej uniemożliwiają przeciągające się ograniczenia związane z epidemią. Realizację ambitnego projektu scenicznego pt. „Dwudziesty”, jesteśmy zmuszeni odłożyć na przyszłość, choć odbywają się prace nad kształtem widowiska, scenariuszem i doborem utworów lirycznych.

„Animacja” natomiast ostatecznie zorganizowana zostaje w trybie zdalnym. Ukraińskim Partnerem projektu jest Pierwsze Miejskie Gimnazjum w Czerkasach. Dzieci i młodzież podczas warsztatów opracowują przy użyciu aplikacji do animacji poklatkowej Stop Motion Studio wizytówki animacyjne związane ze swoimi oczekiwaniami na Nowy Rok 2021.

Uczniowie Pierwszego Miejskiego Gimnazjum w Czerkasach w trakcie pracy nad wizytówkami animowanymi.

Wybrane kadry z wizytówek animowanych przygotowywanych podczas warsztatów.

Na jesieni rozpoczyna się również realizacja projektu międzynarodowego pt. „Bydgoska Bajka”, dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z partnerami projektu: firmą Frames25 oraz teatrem improwizowanym Bujdy i Bajania. Podczas pięciu zajęć warsztatowych prowadzonych przez Cezarego Markiewicza i Krzysztofa Strzyżewskiego powstaje oryginalny scenariusz, współtworzony przez mieszakańców Bydgoszczy narodowości ukraińskiej, mołdawskiej i polskiej.

Na warsztatach plastycznych prowadzonych przez Karolinę Rosińską powstają natomiast oryginalne makiety przedstwiające świat bajkowy w wyobrażeniu uczestników projektu. Pod koniec roku rozpoczęły się zdjęcia do filmu w zakresie pozwalającym na realizację projektu w warunkach epidemii. W studiu, na green screenie, zapisane zostały przez Marcina Roszczyniałę z Frames25 sceny z udziałem dwójki uczestników projektu.

Spotkania warsztatowe z tworzenia scenariusza, odbywające się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (fot. Karolina Rosińska) oraz w Sali Łochowskiego Urzędu Miasta Bydgoszczy (fot. Rafał Marcinkowski); kadry z filmu „Bydgoska Bajka”, zdjęcia Marcin Roszczyniała

Wynikające z epidemii trudności w realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych, skłaniają Stowarzyszenie do zwrócenia się w stronę działań on-line. Planowany jest między innymi rozwój kanału YouTube organizacji, w celu wsparcia promocyjnego inicjatyw podejmowanych przez Slavos.

W związku z powyższym, w drugim półroczu 2020 roku oraz na początku roku 2021, Stowarzyszenie Slavos – Słowiańska Pracownia Kultury i Dialogu realizuje projekt dofinansowany w ramach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (KPOWES) – programu koordynowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA. Jednym z warunków udziału w projekcie i otrzymania grantu jest zadeklarowanie woli przekształcenia organizacji, tj. zarejestrowanie Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wzbogacenie oferty społecznej poprzez inicjowanie w przyszłości działań o charakterze odpłatnym, umożliwiającym sprawniejsze funkcjonowanie Organizacji.

2021

W styczniu Stowarzyszenie przyjmuje nowych Członków. Liczba osób wchodzących w skład Stowarzyszenia umożliwia podjęcie procedur przekształcenia Organizacji i rejestracji jej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

24 lutego 2021 roku, podczas nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Slavos – Słowiańska Pracownia Kultury i Dialogu, jednogłośnie podjęta zostaje decyzja o przekształceniu Organizacji. Podczas zebrania podjęto również uchwałę o wyborze władz Stowarzyszenia. W skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia weszli: Rafał Marcinkowski (prezes), dr hab. Marcin Wasilewski (wiceprezes) oraz Agnieszka Paulińska-Gulczyńska (wiceprezes). W składzie komisji rewizyjnej znaleźli się Remigiusz Hofman (przewodniczący komisji) oraz Julia Dobrzyńska (członkini komisji).

Dzięki pomocy doradczej zaoferowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie porad prawnych i księgowych, zaledwie kilka tygodni później tj. 17 marca 2021 roku, Slavos – Słowiańska Pracownia Kultury i Dialogu zostaje zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym samym miesiącu Stowarzyszenie rozpoczyna realizację planowanych wcześniej działań na kanale You Tube. Startuje pierwszy cykl vlogów pt. „Na Przypale”. Celem dwujęzycznego polsko-ukraińskiego vloga jest popularyzacja komunikacji językowej między Polakami i Ukraińcami w ich językach ojczystych. W tym samym celu powstają też pierwsze odcinki vloga popularyzującego język ukraiński wśród Polaków pt. „Ukraiński jest fajny”

Kadry z trzech odcinków dwujęzycznego polsko-ukraińskiego vloga pt. „Na Przypale”

Kadr z vloga „Ukraiński jest fajny”

Nowe logo Slavos – Słowiańskiej Pracowni
Kultury i Dialogu

Uczestnicy II edycji Międzynarodowej
Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej
Szkoły Dyplomacji Kulturalnej na tle
neobarokowej kamienicy Józefa
Święcickiego przy Placu Wolności 1 w Bydgoszcz (2018 r.)

W marcu także ogłoszono wyniki Konkursu Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy. Dofinasowanie z Urzędu Miasta Bydgoszczy otrzymują dwa projekty: projekt sceniczny „Dwudziesty” oraz „Międzynarodowe Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe”.

W pierwszych miesiącach roku 2021 trwają też prace nad stroną wizerunkową Organizacji, nad którą pracują Remigiusz Hofman i Rafał Marcinkowski. Powstaje strona internetowa www.slavos.org . Dewizą Stowarzyszenia, wyrażoną na stronie jest hasło: Nie zmienimy tego co było, ale mamy wpływ na to, co będzie...

Zaktualizowane zostaje też logo. Nowy logotyp w kolorystyce pomarańczowej i granatowej, nawiązującej do integracji europejskiej, mieści w sobie znak słońca oraz nazwę skróconą Stowarzyszenia zapisaną w obu alfabetach używanych przez narody słowiańskie: łacińskim oraz w cyrylicy. Całość (znak oraz napis) stylizowana jest na zapis wykonany odręcznie. Wszystko to ma wskazywać na edukacyjny i kulturalny kierunek działań Stowarzyszenia. Symbol słońca zakorzeniony jest głęboko w kulturze dawnych Słowian, słońce jest też identyfikowane z życiem, witalnością i odrodzeniem.

Nowe logo, z uwagi na wszechstronną i wieloznaczną symbolikę, może się też kojarzyć z działalnością turystyczną. W istocie Stowarzyszenie prowadzi działania z pogranicza kultury, edukacji i turystyki, organizując oraz koordynując międzynarodowe wymiany młodzieżowe. W planach są inicjatywy z zakresu turystyki kulturowej i edukacyjnej, integrujące różne środowiska z krajów słowiańskich