I Edycja (2017)

Bydgoszcz, 29 wrzesień – 6 października 2017
Imprezie patronowali:

Prezydent Miasta Bydgoszczy, Rafał Bruski; Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Jacek Woźny; Poseł do Parlamentu Europejskiego, Janusz Zemke.

Inicjatorzy projektu: dr Julia Krawczenko, Rafał Marcinkowski
Koordynator projektu: Rafał Marcinkowski

Projekt realizowany był przez Slavos – Centrum Języków Słowiańskich oraz Małą Akademię Nauk Ukrainy ze środków pozyskanych w konkursie dotyczącym Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy i odbywał się w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w bydgoskim Myślęcinku.

Celem było zapoznanie się polskiej i ukraińskiej młodzieży z kulturą obu krajów oraz kształtowanie świadomości kulturalnej jako instrumentu wzajemnej komunikacji i porozumienia. Szkoła prowadzona była przez doświadczonego metodyka, inicjatorkę Letnich Szkół Dyplomacji Kulturalnej dr Julię Krawczenko z Małej Akademii Nauk Ukrainy.

Głównym zadaniem przedsięwzięcia było kształtowanie umiejętności tworzenia dwustronnych polsko-ukraińskich projektów, zorientowanych na przełamanie wzajemnych stereotypów oraz pogłębienie wiedzy o naszych narodach. Tworzenie projektów odbywało się w międzynarodowych grupach roboczych. W projekcie brała udział młodzież w wieku 13- 17 lat z Bydgoszczy (uczniowie Gimnazjum nr 47 oraz III LO im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy) oraz z ukraińskiego miasta partnerskiego Bydgoszczy – Czerkas, a także młodzież z centralnych oraz wschodnich regionów Ukrainy. W finale przedsięwzięcia opracowane przez młodzież projekty prezentowane były w bydgoskim Ratuszu. W spotkaniu brał udział wiceprezydent Miasta Bydgoszczy, Mirosław Kozłowicz.

Odrębnym punktem Szkoły były codzienne spotkania z ciekawymi ludźmi. Głównym gościem Szkoły był Serhij Łysenko – dokumentalista ukraiński, działacz społeczny – reżyser dziesięciu dokumentów z cyklu „Encyklopedia Majdanu”, których bohaterami są wolontariusze zaangażowani w budowanie europejskiej przyszłości Ukrainy.

Młodzież uczestniczyła również w spotkaniach z Bydgoszczanami: Ireneuszem Nitkiewiczem, Bydgoszczaninem roku 2016 a zarazem radnym Miasta Bydgoszczy, czy z ojcem Romanem Narytnykiem – duchownym grekokatolickim. 

Za sprawą Krzysztofa Kozłowskiego nauczyciela historii z 3 Liceum im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy, uczestnicy przenieśli się w czasy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Krzysztof Kozłowski z pasją opowiadał o kulturze materialnej tego okresu prezentując rekwizyty w postaci strojów oraz różnych rodzajów oręża. 

Ważnym punktem programu było zwiedzanie Bydgoszczy oraz muzeów miasta. Młodzież zwiedziła między innymi Muzeum Dyplomacji i Uchodźctwa Polskiego, Muzeum Kanału Bydgoskiego oraz kompleks muzeów na Wyspie Młyńskiej. Po Bydgoszczy oprowadzał swoich kolegów uczestnik projektu a zarazem dyplomowany przewodnik po Bydgoszczy Mikołaj Hetzig – uczeń 3 LO im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy.

Ostatni dzień Międzynarodowej Dwujęzycznej Ukraińsko-Polskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej jej uczestnicy spędzili w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoski Uniwersytet był jednym z głównych Partnerów projektu.

Uczestników przedsięwzięcia uroczyście przywitał Prorektor Uniwersytetu ds. Rozwoju i Współpracy Prof. Nadzw. dr hab. inż. Marek Macko. Kolejnym punktem programu był niezwykle aktualny wykład pracownika Instytutu Nauk Politycznych UKW dra Łukasza Jureńczyka pt. „Prawne i polityczne aspekty użycia siły w środowisku międzynarodowym”. Głównym wydarzeniem tego dnia był pokaz filmów z cyklu „Encyklopedia Majdanu” oraz spotkanie z naszym gościem z Ukrainy, wspomnianym wcześniej reżyserem dokumentalistą, Serhijem Łysenko.

Międzynarodowa Dwujęzyczna Polsko-Ukraińska Szkoła Dyplomacji Kulturalnej była jedną z imprez towarzyszących bydgoskim obchodom Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej.

Wartością dodaną projektu było współdziałanie lokalnych podmiotów. Międzysektorowa współpraca bydgoskich instytucji, firm prywatnych, organizacji pozarządowych a także uczelni wyższej czy szkoły średniej na rzecz budowania dobrosąsiedzkich relacji polsko- ukraińskich jest dużym osiągnięciem realizowanego w Grodzie nad Brdą polsko-ukraińskiego przedsięwzięcia z udziałem młodzieży z obu krajów.

Teledysk z realizacji pierwszej edycji Międzynarodowej Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej; Piosenkę pt. „Nebesnyj Peredzwin” śpiewa ukraińska uczestniczka projektu, Julia Odynec’, zdjęcia Veronika Zueva.