III Edycja (2018)

Międzynarodowa Dwujęzyczna Polsko-Ukraińska Szkoła Dyplomacji Kulturalnej

Kijów, 19 – 27 październik 2018

Imprezie patronował Prezydent Miasta Bydgoszczy, Rafał Bruski

inicjatorzy projektu: Rafał Marcinkowski, dr Julia Krawczenko
koordynator projektu: dr Julia Krawczenko

Projekt realizowany pod hasłem „Łączy nas współczesność” dofinansowany był ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy pozyskanych w ramach konkursu dotyczącego Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy oraz ze środków Małej Akademii Nauk Ukrainy.

Międzynarodowa Dwujęzyczna Polsko-Ukraińska Szkoła Dyplomacji Kulturalnej odbywająca się w Ośrodku Małej Akademii Nauk Ukrainy w Puszczy Wodycii pod Kijowem była projektem zadaniowym, którego celem było zapoznanie się polskiej i ukraińskiej młodzieży z kulturą obu krajów oraz kształtowanie świadomości kulturalnej jako instrumentu wzajemnej komunikacji i porozumienia. Szkoła prowadzona była przez doświadczonych metodyków z Małej Akademii Nauk Ukrainy: dr Julię Krawczenko oraz panią Hałynę Kopyłową. W projekcie brała udział młodzież w wieku 12-18 lat. Ze strony ukraińskiej w projekcie brali udział z różnych regionów kraju, stronę polską reprezentowali natomiast uczestnicy poprzednich dwóch edycji – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy .

Projekt realizowany pod hasłem „Łączy nas współczesność” dofinansowany był ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy pozyskanych w ramach konkursu dotyczącego Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy oraz ze środków Małej Akademii Nauk Ukrainy. 

Międzynarodowa Dwujęzyczna Polsko-Ukraińska Szkoła Dyplomacji Kulturalnej odbywająca się w Ośrodku Małej Akademii Nauk Ukrainy w Puszczy Wodycii pod Kijowem była projektem zadaniowym, którego celem było zapoznanie się polskiej i ukraińskiej młodzieży z kulturą obu krajów oraz kształtowanie świadomości kulturalnej jako instrumentu wzajemnej komunikacji i porozumienia. Szkoła prowadzona była przez doświadczonych metodyków z Małej Akademii Nauk Ukrainy: dr Julię Krawczenko oraz panią Hałynę Kopyłową. W projekcie brała udział młodzież w wieku 12-18 lat. Ze strony ukraińskiej w projekcie brali udział z różnych regionów kraju, stronę polską reprezentowali natomiast uczestnicy poprzednich dwóch edycji – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy .

Głównym zadaniem III edycji było stworzenie przez grupy międzynarodowe reklam społecznych promujących dialog i współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy. Cztery krótkie filmy reklamowe tworzone były w grupach międzynarodowych pod okiem dokumentalisty ukraińskiego Serhija Łysenki, autora i reżysera cyklu filmów dokumentalnych „Encyklopedia Majdanu”. Reżyser gościł w Bydgoszczy podczas realizacji pierwszej edycji Międzynarodowej Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej. 

Niezwykle ważnym elementem Szkoły było również zaprezentowanie kultury, historii oraz sytuacji społeczno-politycznej Tatarów Krymskich. Z tej okazji odbył się wieczór krymskotatarski, który rozpoczął się od projekcji głośnego filmu Achtema Seitabłajewa pt. „Chajtarma” (pl. Powrót), opowiadającym o tragicznych wydarzeniach maja 1944 roku. Po projekcji odbyła się dyskusja na temat filmu. 

W celu przybliżenia młodzieży losów narodu krymskotatarskiego w Małej Akademii Nauk Ukrainy gościli jego przedstawiciele: Esma Adzhieva, Lenura Khalilova oraz uczestniczka II edycji Szkoły – Emine Adzhieva. Panie przybliżyły uczestnikom przedsięwzięcia historię oraz kulturę swojego narodu. Po prezentacji ornamentyki krymskotatarskiej oraz jej symboliki odbyły się warsztaty, które miały na celu stworzenie własnego ornamentu krymskotatarskiego.

Wśród głównych gości trzeciej edycji Szkoły była pani Tetiana Filecka dyrektor kreatywny Instytutu Ukraińskiego, która opowiadała o planach związanych z działalnością Instytutu. Pani Tetiana z pasją opowiadała również o swojej pracy badawczej związanej z twórczością Kazimierza Malewicza a także utworzonej i kierowanej przez siebie organizacji pozarządowej – Instytucie Malewicza.

Uczestnicy Szkoły mieli okazję wysłuchać również pięknego koncertu uczniów klasy bandurzystów ze Szkoły Muzycznej w Kijowie, kierowanej przez panią Irynę Rodionową. Młodzież z Polski nie tylko miała okazję posłuchać ludowej muzyki i brzmienia ukraińskiego instrumentu narodowego, ale też poznała jego budowę.

Podczas pobytu w Kijowie młodzi bydgoszczanie zapoznali się z zabytkami Kijowa. Zwiedzili między innymi Ławrę Peczerską, Sobór Sofijski, Sobór Michajłowski, Majdan Niezależności a także Uniwersytet Tarasa Szewczenki, gdzie spotkali się z pracownikami Katedry Polonistyki.

Filmy przygotowane przez młodzież w ramach warsztatów z tworzenia reklamy społecznej