Członkowie

Rafał Marcinkowski 
(prezes)

dr hab. Marcin Wasilewski 
(wiceprezes)

Agnieszka Paulińska-Gulczyńska 
(wiceprezes)

Remigiusz Hofman
(przewodniczący  komisji rewizyjnej)

Julia Dobrzyńska 
(członkini komisji rewizyjnej)

Krzysztof Kozłowski 
(członek zwyczajny)

Radosław Marcinkowski
(członek zwyczajny)