Planeta czystej miłości

Sceniczna wizja wspólnej przyszłości trzy dekady po katastrofie ekologicznej
(2018)

Finansowanie z Instytucji Państwowych:
Narodowe Centrum Kultury, Urząd Miasta Bydgoszczy

Autor wniosku:
Rafał Marcinkowski

Podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia:
Slavos – Słowiańska Pracownia Kultury i Dialogu (wnioskodawca, współorganizator,
koordynator projektu)
Fundacja Czarny Karzeł (wnioskodawca, współorganizator)
Obwodowa Żytomierska Organizacja Ukraińskiego Towarzystwa Osób Niesłyszących
(ukraiński partner)
Teatr Studio Maska (realizacja artystyczna projektu)
Frames25 (realizacja reportażu filmowego)

Pomysłodawca i reżyser spektaklu PLANETA CZYSTEJ MIŁOŚCI:
Mychajło Tkaczuk (Teatr Studio Maska)

Przygotowanie choreograficzne :
Mychajło Tkaczuk

Uczestnicy projektu:
AKTORZY: Mychajło Tkaczuk
MŁODZIEŻ: Członkowie grupy Teatr Studio Maska z Żytomierza (Ukraina);
Uczniowie bydgoskich szkół (Polska)

Opis realizacji projektu

Projekt był realizowany w ramach XIII edycji konkursu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury oraz w ramach konkursu dotyczącego Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy. Partnerem projektu była Fundacja Czarny Karzeł. Projekt „Planeta Czystej Miłości” adresowany był do ukraińskiej i polskiej młodzieży z regionów partnerskich – Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Obwodu Żytomierskiego.

Celem kulturalnym przedsięwzięcia było wspólne przygotowanie przedstawienia teatralnego o tematyce ekologicznej pt. „Planeta Czystej Miłości” na motywach dramatu Williama Szekspira pt. „Romeo i Julia”. Widowisko poza klasyczną fabułą zawierało wątki związane z katastrofą ekologiczną w Czarnobylu. Spektakl był próbą odpowiedzi na globalne i współczesne wyzwania związane z zanieczyszczeniem środowiska, poprzez zastosowanie uniwersalnych narzędzi, takich jak kultura, teatr i taniec. Projekt był wielopłaszczyznowy i przewidywał integrację młodzieży, nie tylko na płaszczyźnie międzynarodowej polsko- ukraińskiej, ale również społecznej, angażując zarówno osoby niesłyszące, słabosłyszące, jak również słyszące.

Koncepcję inscenizacji opracował Mychajło Tkaczuk – reżyser z Żytomierza prowadzący Teatr Studio Maska, w ramach którego pracuje z młodzieżą z wadami słuchu. Realizacja projektu w Bydgoszczy wzbogacona została przez reżysera o motywy ściśle związane z katastrofą ekologiczną w Czarnobylu. Polsko-ukraińskie przedstawienie było zatem próbą poszukiwania współczesnej i uniwersalnej płaszczyzny porozumienia między naszymi narodami, poprzez skoncentrowanie się na realnych problemach i wyzwaniach, przed jakimi stoi młode pokolenie Polaków i Ukraińców. Współczesność, chęć budowania wspólnej przyszłości, a przede wszystkim troska o środowisko naturalne i wspólne działania na rzecz uzdrowienia naszej Planety są fundamentem na którym budowane winny być relacje między Polakami i Ukraińcami. Służyło temu wzajemne poznanie się młodych ludzi poprzez poszukiwanie elementów wspólnych w sprawach tak uniwersalnych, jak troska o naszą planetę i środowisko naturalne.

Celem edukacyjnym zadania było pogłębienie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników projektu oraz młodej publiczności spektaklu. Nie bez znaczenia był też dobór miejsca realizacji projektu. Młodzież zakwaterowana była w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w bydgoskim Myślęcinku i uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez kadrę KPCEE zarówno w Ośrodku jak również w terenie. Młodzież odwiedziła również spalarnię, znajdującą się na terenie spółki miejskiej ProNatura oraz muzeum Eksplozeum, gdzie w czasie drugiej wojny światowej znajdowały się niemieckie zakłady chemiczne produkujące materiały wybuchowe.

Planeta Czystej Miłości to przedstawienie skupiające się głównie na obrazie, tańcu i ruchu. Odbiór sztuki ułatwiało więc wykorzystanie całego repertuaru niewerbalnych narzędzi scenicznych: choreografia, mimika, oryginalne kostiumy wykonane przez młodzież z odpadów, plastikowych butelek i makulatury itp. W finale projektu odbyły się trzy przedstawienia. Dwa spektakle przedpremierowe miały miejsce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy. Ostatni, premierowy spektakl odbył się natomiast w Sali kolumnowej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Reportaż z projektu „Planeta Czystej Miłości”, zdjęcia Marcin Roszczyniała