Polsko - Ukraińskie warsztaty filmowe

Ukraiński reżyser, Serhij Łysenko podczas pracy z polską i ukraińską młodzieżą na warsztatach z tworzenia reklamy społecznej. III edycja Międzynarodowej Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej, Kijów 2018.

Projekt Międzynarodowe Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu, dotyczącego Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy w 2021 roku. 

Niniejszy projekt jest projektem zadaniowym i adresowany jest do polskiej i ukraińskiej młodzieży w wieku 14-18 lat. Z uwagi na wymiar kulturalny przedsięwzięcia w jego realizację zaangażowana będzie młodzież przejawiająca zainteresowania artystyczne w dziedzinie filmu, fotografii, teatru czy sztuk plastycznych. 

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie od podstaw filmu krótkometrażowego, może to być zarówno film fabularny jak i dokumentalny, jak również film z zakresu reklamy społecznej, ewentualnie kilka krótszych filmów (ostateczna decyzja w zakresie realizacji zadania należeć będzie do młodzieży). Podczas spotkania młodzieży z obu krajów przewidziana jest praca w grupach międzynarodowych. 

Warsztaty filmowe o podobnym charakterze mieliśmy już okazję wcześniej współorganizować podczas drugiej i trzeciej edycji Międzynarodowej Dwujęzycznej Polsko- Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej (z rezultatami pracy młodzieży można zapoznać się na naszym kanale You Tube lub w zakładce dotyczącej realizacji Szkół Dyplomacji Kulturalnej). 

Podobnie jak przy realizacji powyższych projektów, film bądź filmy w całości przygotowane będą przez młodzież, dotyczy to zarówno koncepcji artystycznej, scenariusza jak również montażu i postprodukcji. Satysfakcji ma dostarczyć nie tylko efekt w postaci wspólnego dzieła, ale sam proces tworzenia filmu, istotna będzie więc współpraca i komunikacja wewnątrz grupy czy też między grupami, w przypadku pracy nad jednym filmem.