Współpraca

WSPÓLNIE ZDZIAŁAMY WIĘCEJ!

Serdecznie zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, szkoły, uczelnie wyższe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, domy kultury oraz inne placówki kulturalne i oświatowe, jak również firmy prywatne oraz wszystkie podmioty zainteresowane szeroko pojętą tematyką słowiańską a także budowaniem i zacieśnianiem relacji między narodami słowiańskimi oraz społeczeństwami Europy Środkowo-Wschodniej na poziomie obywatelskim i społecznym.

Gorąco zachęcamy do współpracy również osoby prywatne, darczyńców i wolontariuszy. Szczególnie mile widziana jest młodzież szkolna, studenci oraz zamieszkałe w Bydgoszczy i w Województwie Kujawsko-Pomorskim osoby pochodzące z krajów słowiańskich i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej!
Wszystkich zainteresowanych współpracą z nami zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej:
slavos.pracownia@gmail.com lub telefonicznie, pod numerem (+48) 693 422 139

Dotychczasowe nasze działania dofinansowane były przez następujące Instytucje: