Animacja – Анімація

realizacja młodzieżowego polsko-ukraińskiego filmu animowanego (2020)

Głównym założeniem niniejszego przedsięwzięcia było przygotowanie przez młodzież od podstaw kilkuminutowego filmu animowanego w technice animacji poklatkowej z wykorzystaniem dowolnego materiału (animacja lalkowa, plastelinowa, wycinankowa) oraz z możliwością łączenia powyższych technik. Projekt ANIMACJA – AНІМАЦІЯ otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy w roku 2020. Pierwotnie projekt miał był realizowany w formie bezpośredniego spotkania młodzieży z obu krajów. Otrzymał wsparcie z Narodowego Centrum Kultury w ramach XV edycji Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży i miał być realizowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Niestety, przeciągające się ograniczenia dotyczące przekraczania granic a następnie wprowadzone w naszym kraju limity co do ilości osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych przeszkodziły w realizacji pierwotnych założeń. Jako iż nasz projekt ma ściśle zadaniowy charakter zastanowiliśmy się nad formułą jego realizacji z dziećmi i młodzieżą z miasta partnerskiego – Czerkas w obecnych warunkach epidemii.

Pewnym rozwiązaniem okazało się zorganizowanie cyklu warsztatów on-line, celem których było przygotowanie uczestników do stworzenia animacji poklatkowej za pośrednictwem przystępnych narzędzi tj. smartfonu oraz wgrania do niego aplikacji, służącej do tworzenia animacji poklatkowej Stop Motion Studio.  Koncepcją artystyczną możliwą do wykonania podczas pracy zdalnej okazało się natomiast tworzenie kilkunastosekundowych wizytówek animowanych, w których uczestnicy tworzą postać z którą się identyfikują a następnie przedstawiają się i mówią o swoich oczekiwaniach na przyszły rok 2021. 

Plusem przedsięwzięcia był fakt, iż na Ukrainie zajęcia warsztatowe prowadzone były w warunkach szkolnych, podczas zajęć lekcyjnych z uwagi na łagodniejsze obostrzenia u naszych wschodnich sąsiadów w czasie realizacji projektu. Stworzenie filmu w animacji poklatkowej za pośrednictwem programu Stop Motion Studio, poza dobrą zabawą niesie też z sobą pewną wartość społeczną, jest to bowiem świetny pomysł na konstruktywne i kreatywne wykorzystanie smartfonu. Jednym z głównych założeń projektu ANIMACJA – AНІМАЦІЯ, istotnych z punku widzenia promocji Miasta, było wzmocnienie współpracy z miastem partnerskim Bydgoszczy – Czerkasami, w szczególności z tak sprawdzonymi Partnerami jak Pierwsze Miejskie Gimnazjum w Czerkasach.