Na przypale

Kadr z Wielkanocnego odcinka „Na Przypale”, na zdjęciu bohaterowie vloga – Dziaders Rafers i Julieczka 🙂

Dwujęzyczny polsko-ukraiński vlog (2021)

Vlog pt. „Na Przypale” jest pierwszym naszym cyklicznym działaniem na kanale You Tube, na którym dotychczas zamieszczaliśmy głównie reportaże oraz krótsze materiały z realizacji naszych projektów kulturalnych i edukacyjnych.

Vlog ma na celu popularyzację komunikacji językowej między bliskimi kulturowo narodami słowiańskimi (Ukraińcami i Polakami) w ich językach ojczystych. A zatem kontynuuje główny kierunek dotychczasowej działalności stowarzyszenia, mający odzwierciedlenie w dwujęzycznych projektach polsko-ukraińskich. W krótkich kilkuminutowych odcinkach vloga prezentujemy niuanse języka ukraińskiego i polskiego, jak również ciekawostki obyczajowe i kulturowe, dotyczące codziennego życia naszych narodów.

Jako stowarzyszenie koncentrujemy się na sprawach związanych z przyszłością, dlatego istotne jest dla nas poszukiwanie form dialogu, które opierałyby się na sprawach tak uniwersalnych, jak nasze języki ojczyste, bliskość kulturowa i współpraca na różnych płaszczyznach życia społecznego. Z tego też powodu kluczową sprawą jest dla nas popularyzacja języka polskiego na Ukrainie i języka ukraińskiego w Polsce.

Prezentowany vlog oraz przyszłe nasze działania na You Tube, możliwe są dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach projektu koordynowanego przez „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa Solidarne społeczeństwo; Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej. 

Poniżej prezentujemy zwiastun vloga pt. „Na Przypale”. Serdecznie zapraszamy do subskrypcji i śledzenia naszych działań na kanale You Tube naszej Organizacji.