Polsko - Ukraińskie warsztaty filmowe

Ukraiński reżyser, Serhij Łysenko podczas pracy z polską i ukraińską młodzieżą na warsztatach z tworzenia reklamy społecznej. III edycja Międzynarodowej Dwujęzycznej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej, Kijów 2018.

Projekt Międzynarodowe Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu, dotyczącego Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy w 2021 roku.

Niniejszy projekt jest projektem zadaniowym i adresowany jest do polskiej i ukraińskiej młodzieży w wieku 14-18 lat. Z uwagi na wymiar kulturalny przedsięwzięcia w jego realizację zaangażowana będzie młodzież przejawiająca zainteresowania artystyczne w dziedzinie filmu, fotografii, teatru czy sztuk plastycznych.

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie od podstaw filmu krótkometrażowego, może to być zarówno film fabularny jak i dokumentalny, jak również film z zakresu reklamy społecznej, ewentualnie kilka krótszych filmów (ostateczna decyzja w zakresie realizacji zadania należeć będzie do młodzieży). Podczas spotkania młodzieży z obu krajów przewidziana jest praca w grupach międzynarodowych.

Warsztaty filmowe o podobnym charakterze mieliśmy już okazję wcześniej współorganizować podczas drugiej i trzeciej edycji Międzynarodowej Dwujęzycznej Polsko- Ukraińskiej Szkoły Dyplomacji Kulturalnej (z rezultatami pracy młodzieży można zapoznać się na naszym kanale You Tube lub w zakładce dotyczącej realizacji Szkół Dyplomacji Kulturalnej).

Na przypale

Kadr z Wielkanocnego odcinka „Na Przypale”, na zdjęciu bohaterowie vloga – Dziaders Rafers i Julieczka 🙂

Dwujęzyczny polsko-ukraiński vlog (2021)

Vlog pt. „Na Przypale” jest pierwszym naszym cyklicznym działaniem na kanale You Tube, na którym dotychczas zamieszczaliśmy głównie reportaże oraz krótsze materiały z realizacji naszych projektów kulturalnych i edukacyjnych.

Vlog ma na celu popularyzację komunikacji językowej między bliskimi kulturowo narodami słowiańskimi (Ukraińcami i Polakami) w ich językach ojczystych. A zatem kontynuuje główny kierunek dotychczasowej działalności stowarzyszenia, mający odzwierciedlenie w dwujęzycznych projektach polsko-ukraińskich. W krótkich kilkuminutowych odcinkach vloga prezentujemy niuanse języka ukraińskiego i polskiego, jak również ciekawostki obyczajowe i kulturowe, dotyczące codziennego życia naszych narodów.

Jako stowarzyszenie koncentrujemy się na sprawach związanych z przyszłością, dlatego istotne jest dla nas poszukiwanie form dialogu, które opierałyby się na sprawach tak uniwersalnych, jak nasze języki ojczyste, bliskość kulturowa i współpraca na różnych płaszczyznach życia społecznego. Z tego też powodu kluczową sprawą jest dla nas popularyzacja języka polskiego na Ukrainie i języka ukraińskiego w Polsce.

Prezentowany vlog oraz przyszłe nasze działania na You Tube, możliwe są dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach projektu koordynowanego przez „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa Solidarne społeczeństwo; Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej. Poniżej prezentujemy zwiastun vloga pt. „Na Przypale”. Serdecznie zapraszamy do subskrypcji i śledzenia naszych działań na kanale You Tube naszej Organizacji.

Bydgoska Bajka
Dwujęzyczny polsko – ukraiński film (2020/2021)

Na przełomie lata i jesieni nasze stowarzyszenie rozpoczęło pracę nad realizacją projektu kulturalnego, ukierunkowanego na integrację międzynarodowej społeczności lokalnej miasta Bydgoszczy. Celem inicjatywy realizowanej w ramach konkursu dotyczącego Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy 2020 jest przygotowanie filmu krótkometrażowego z gatunku bajki pt. „Bydgoska Bajka – dwujęzyczny polsko- ukraiński film”. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy.

Pierwotnym założeniem projektu był udział w nim mieszkańców Bydgoszczy narodowości polskiej i ukraińskiej. W praktyce obok Polaków i Ukraińców w projekcie biorą udział osoby z Mołdawii od kilku lat mieszkające w Bydgoszczy, co ma również odzwierciedlenie w powstałym scenariuszu. Zaletą przedsięwzięcia jest brak ograniczeń wiekowych, jest to więc projekt międzypokoleniowy, w pełnym znaczeniu tego słowa. Film powstaje od podstaw, tj. od idei, poprzez stworzenie głównych postaci, budowę scenariusza, stworzenie storyboardu, dialogów aż do samej realizacji nagrania.

Partnerami projektu jest firma 25frames reprezentowana przez Marcina Roszczyniałę i Karolinę Rosińską. Warsztaty scenariuszowe i koordynowanie prac nad powstaniem scenariusza prowadzili Cezary Markiewicz – prowadzący teatr improwizowany Bujdy i Bajania oraz aktor – Krzysztof Strzyżewski.

Tematem przewodnim powstałego scenariusza „Bydgoskiej Bajki” są trudne relacje rodzinne. Bohaterami są członkowie czteroosobowej rodziny w której dochodzi do nieporozumień. Bajka ma ważny wymiar społeczny, porusza bowiem temat wzajemnych relacji oraz konfliktów, które często zdarzają się we współczesnych rodzinach.

Krótko po zakończeniu prac nad scenariuszem, wprowadzono ograniczenia udziału w imprezach kulturalnych do pięciu osób, co wydłużyło realizację projektu. Powstały jednak makiety przedstawiające świat bajkowy w wyobrażeniu uczestników projektu oraz część zdjęć, z udziałem dwójki bohaterów, przeprowadzonych w warunkach studyjnych na tzw. green screenie.

Reportaż z realizacji projektu „Bydgoska Bajka”

Bajkowe kadry z filmu „Bydgoska Bajka”

Animacja – Анімація

realizacja młodzieżowego polsko-ukraińskiego filmu animowanego (2020)

Głównym założeniem niniejszego przedsięwzięcia było przygotowanie przez młodzież od podstaw kilkuminutowego filmu animowanego w technice animacji poklatkowej z wykorzystaniem dowolnego materiału (animacja lalkowa, plastelinowa, wycinankowa) oraz z możliwością łączenia powyższych technik. Projekt ANIMACJA – AНІМАЦІЯ otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego Promocji i Współpracy Międzynarodowej Miasta Bydgoszczy w roku 2020. Pierwotnie projekt miał był realizowany w formie bezpośredniego spotkania młodzieży z obu krajów. Otrzymał wsparcie z Narodowego Centrum Kultury w ramach XV edycji Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży i miał być realizowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Niestety, przeciągające się ograniczenia dotyczące przekraczania granic a następnie wprowadzone w naszym kraju limity co do ilości osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych przeszkodziły w realizacji pierwotnych założeń. Jako iż nasz projekt ma ściśle zadaniowy charakter zastanowiliśmy się nad formułą jego realizacji z dziećmi i młodzieżą z miasta partnerskiego – Czerkas w obecnych warunkach epidemii.

Pewnym rozwiązaniem okazało się zorganizowanie cyklu warsztatów on-line, celem których było przygotowanie uczestników do stworzenia animacji poklatkowej za pośrednictwem przystępnych narzędzi tj. smartfonu oraz wgrania do niego aplikacji, służącej do tworzenia animacji poklatkowej Stop Motion Studio.  Koncepcją artystyczną możliwą do wykonania podczas pracy zdalnej okazało się natomiast tworzenie kilkunastosekundowych wizytówek animowanych, w których uczestnicy tworzą postać z którą się identyfikują a następnie przedstawiają się i mówią o swoich oczekiwaniach na przyszły rok 2021. 

Plusem przedsięwzięcia był fakt, iż na Ukrainie zajęcia warsztatowe prowadzone były w warunkach szkolnych, podczas zajęć lekcyjnych z uwagi na łagodniejsze obostrzenia u naszych wschodnich sąsiadów w czasie realizacji projektu. Stworzenie filmu w animacji poklatkowej za pośrednictwem programu Stop Motion Studio, poza dobrą zabawą niesie też z sobą pewną wartość społeczną, jest to bowiem świetny pomysł na konstruktywne i kreatywne wykorzystanie smartfonu. Jednym z głównych założeń projektu ANIMACJA – AНІМАЦІЯ, istotnych z punku widzenia promocji Miasta, było wzmocnienie współpracy z miastem partnerskim Bydgoszczy – Czerkasami, w szczególności z tak sprawdzonymi Partnerami jak Pierwsze Miejskie Gimnazjum w Czerkasach.

Przekład filmów z cyklu "Encyklopedia Majdanu"

w reżyserii Serhija Łysenki

W 2018 roku realizowaliśmy projekt o charakterze translatorskim, tłumacząc we współpracy ze studentami z ukraińskiej organizacji studenckiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego UKW Tryzub filmy z cyklu „Encyklopedia Majdanu”. Polska premiera cyklu filmów dokumentalnych odbyła się podczas drugiej edycji festiwalu kina ukraińskiego, Ukraina! Festiwal Filmowy.

Cykl krótkometrażowych dokumentów pt. „Encyklopedia Majdanu” w reżyserii Serhija Łysenki to seria krótkich historii o nasileniu aktywności społecznej na Ukrainie. Bohaterami filmów są aktywiści praw człowieka, wolontariusze, lekarze wojskowi, dziennikarze, blogerzy i zwykli ludzie, którzy zmienili rzeczywistość dzisiejszej Ukrainy. Każdy bohater czy bohaterka ma swoją historię, ale ten cykl jednoczy je w spójną opowieść.

Serhij Łysenko podczas polskiej premiery „Encyklopedii Majdanu” na festiwalu kina ukraińskiego, Ukraina! Festiwal Filmowy
(Warszawa 2018), fot. Karol Jakubowski

Działania wolontariuszy są najlepszym wyrazem świadomości obywatelskiej. Podczas wydarzeń Rewolucji Godności oraz po niej obserwowaliśmy niesamowity wzrost aktywności społecznej i solidarności na Ukrainie. Byliśmy pod wrażeniem, zaangażowania się naszych wschodnich sąsiadów w sprawy społeczne oraz obronę europejskiego wyboru Ukrainy.

Nasz projekt tłumaczeniowy dokumentów, w których bohaterami są wolontariusze, realizowany był również w ramach wolontariatu i jest wyrazem podziwu dla ludzi, którzy swój czas i środki poświęcają dla dobra ogółu, dając tym samym dobry przykład innym.

„Encyklopedia Majdanu” to przedsięwzięcie godne uwagi. Jeśli chcecie się dowiedzieć np. o trójce działaczy narodowości krymskotatarskiej, którzy utworzyli organizację Krym SOS po aneksji ich ojczyzny – Półwyspu Krymskiego, przez Federację Rosyjską albo o dziewczynach, które z pasją prowadzą kursy języka ukraińskiego dla osób rosyjskojęzycznych na wschodzie Ukrainy (film pt. „Mowa”) i o innych wolontariuszach, to zachęcamy gorąco do obejrzenia dokumentów z polskimi napisami. Odsyłacz do filmów poniżej: